Poziom polemiki, otaczającej nas z wielu stron, uważam za żenująco niski
spróbuję trochę inaczej argumentować niż to jest ogólnie przyjęte...

mapa strony